অনু's user avatar
অনু's user avatar
অনু's user avatar
অনু
  • Member for 2 years, 4 months
  • Last seen this week
  • West Bengal, India
Stats
1,652
reputation
240
reached
3
answers
2
questions
Loading…
Communities
About

युवैव धर्मशीलः स्यात् अनित्यं खलु जीवितं । को हि जानाति कस्याद्य मृत्युकालो भविष्यति ।। योगवाशिष्ठ

गृहारण्यसमा लोके गतब्रीड़ा दिगम्बराः । चरन्ति गर्दभाद्याश्च योगिनस्ते भवन्ति किम् ।। मृद्भस्मम्रक्षणाद्देवी मुक्ताः स्युर्यदि मानवाः । मृद्भस्मवासिनो ग्राम्याः किन्ते मुक्ता भवन्ति हि ।। तृणपर्णोदकाहाराः सततं वनवासिनः । हरिणादिमृगा देवि योगिनस्ते भवन्ति किम् ।। आजन्ममरणान्तञ्च गङ्गादितटिनीस्थिताः । मण्डुकमत्स्यप्रमुखा व्रतिनस्ते भवन्ति किम् ।। वदन्ति हृदयानन्दं पठन्ति शुकसारिकाः । जनानां पुरतो देवि विबुधाः किं भवन्ति हि ।। शीतवातातपसहा भक्ष्याभक्ष्यसमाः प्रिये । तिष्ठन्ति शूकराद्याश्च योगिनस्ते भवन्ति किम् ।। तस्मादित्यादिकं कर्मं लोकवञ्चनकारकम् ।। मोक्षस्य कारणं साक्षात्तत्त्वज्ञानं कुलेश्वरि ।। कुलार्णवतन्त्र

Which sins are equivalent to or even greater than Brahmhatya?

This user doesn’t have any gold badges yet.
2
silver badges
6
bronze badges
5
Score
5
Posts
100
Posts %
3
Score
2
Posts
40
Posts %
2
Score
1
Posts
20
Posts %
0
Score
2
Posts
40
Posts %
0
Score
1
Posts
20
Posts %
0
Score
1
Posts
20
Posts %